A szakdolgozat bírálati szempontjai

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a szempontokat kritériumokat, amelyek alapján a konzulens, valamint az opponens elbírálja a szakdolgozatot. A lista az általános bírálati szempontokat tükrözi, ezektől intézményenként lehetnek eltérések.

• A témaválasztás aktualitása, egyedisége.
• A szakdolgozat címében megjelölt téma és a dolgozat tartalmának egysége.
• A téma egyes részeinek arányos kibontása.
• A tagolás jellege.
• Tanult szakismeretek jelenléte.
• Szakirodalomban való jártasság.
• Leíró, elemző és következtető részek aránya.
• Elemző részekből levonható tanulságok önálló megfogalmazása.
• Egyéni gondolatok, látásmód jelenléte.
• Elméleti és gyakorlati tájékozottság, a kettő szinkronja.
• Szakmai színvonal (legyen tárgyi hibáktól mentes).
• A dolgozat külalakja (fejezetek, alfejezetek elkülönülése, következetes hivatkozások).
• A szakdolgozat szerkezetének felépítése, átláthatósága és arányai.
• A szakdolgozat nyelvezete, a szakkifejezések szakszerű és pontos használata, a megfogalmazás stílusa és pontossága, helyesírása.
• Illusztrációk (táblázatok, ábrák, grafikonok, fotók) kivitelezése, alkalmazása és illeszkedése a dolgozatba.