A vázlat

A jól felépített és részletesen kidolgozott vázlat szinte a kész szakdolgozat. Mert ha megvan, a fejezetek és alfejezetek alatti részeket kell „kitöltened.” Minél kidolgozottabb, minél részletesebb a vázlatod, annál kisebb az esély, hogy iskolai konzulensed visszadobja.

• Tartalmazza a Bevezetőt, benne a hipotézist, a témaválasztás indoklását és a forrásjegyzék általános bemutatását.
• Tartalmazza a szakdolgozat 4-6 nagyfejezetét, azok alfejezeteit. A legjobb, ha az alfejezetek alfejezeteit is ismerteti.
• Tartalmazza azt is, hogy a Bevezetőben megfogalmazott hipotézis, problémafelvetés, kutatási téma és a szakdolgozat címe okán miért van szükség az egyes fejezetekre, és miről fognak szólni a nagyobb és kisebb fejezetek.
• A fejezetcímek első körben, vagyis amikor elküldöd a konzulensednek jóváhagyásra, legyenek informatívak, azaz beszéljenek magukért. Ettől függetlenül

írhatsz irodalmi címeket is, de mindenképp derüljön ki, miről szól a fejezet. Példa: a szakdolgozat címe: Idősek a fiatalodó reklámokban. Az egyik nagy fejezet az idősekről szól, ennek lehet azt a címet adni: “Szépkorúak”, de lehet informatívabb, például “Az idősekről általában” vagy “Az idősek néhány diszciplína megközelítésében.”

Ahhoz, hogy vázlatot tudj írni, el kell mélyedned a választott témádban. Nem kell az összes szakirodalmat végigolvasnod, de nem árt a gyűjtött anyagokba belelapoznod. Ezek után érdemes végiggondolni, miről is akarsz írni, honnan hova szeretnél a szakdolgozat elejétől a végéig elérni. Rendszerzened kell azt a temérdek ismeretet, amelyet a témádról tudsz.